عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

پایه هایی استوار و فردایی بهتر

محورهای کلی دومین کنگره عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

علاقه مندان می توانند چکیده آثار خود را بر اساس محور های زیر ارسال نمایند:
جهت دریافت فایل محور ها با توضیحات و زیر فصل های هر محور فایل pdf آن را در ذیل می توانید دانلود کنید:
دانلود فایل محور های همایش عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

  • علم اقتصاد ، اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
  • ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی
  • آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه راهکار
  • نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی ایران
  • نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران
  • اقتصاد مقاومتی الگوی تحقق اقتصاد اسلامی در ایران
  • مدیریت و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی
  • علوم سیاسی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
  • حقوق و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
  • فرهنگ و ارتباطات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنگره

۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

جهت ثبت نام کلیک کنید

داوری و اعلام نتایج

۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

ارسال اصل مقالات

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

ارسال چکیده ی مقالات

۲ اسفند ماه ۱۳۹۶

ثبت نام در همایش عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران